Logo
Witamy w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów


W tym miejscu mogą Państwo wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że mogą go Państwo wypełnić z dowolnego podłączonego do interentu komputera, bez konieczności ręcznego wypełniania danych oraz łatwo poprawić popełnione błędy.

Rejestracja elektroniczna równoznaczna jest z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, będącego jednym z wymaganych dokumentów w procesie rekrutacji. Następnie prosimy o przybycie do Biura Rekrutacji w siedzibie Uczelni z kompletem wymaganych dokumentów.

Po dokonaniu rejestracji można ponownie zalogować się poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz ustalonego przez siebie hasła.

Rejestracja jest trzyetapowa:
1 - Założenie konta w systemie
2 - Wypełnienie poszczególnych formularzy dostępnych po zalogowaniu
3 - Wybranie kierunku studiów

Wypełnienie elektornicznego formularza nie zwalnia z obowiązku dostarczenia kompletu dokumentów. Więcej informacji tutaj.

Aby założyć konto skorzystaj z menu na górze strony lub kliknij [ Tutaj ]
Pamiętaj aby zapamiętać swoje hasło i zabezpieczyć je w miejscu niedostępnym dla osób niepowołanych, aby nie miały one wglądu w Twoje dane podczas rekrutacji

Copyright ©2019 Lubelska Szkoła Wyższa